header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Съблазънта на далечното и недостижимото е измамна. Най-блестящата възможност е край теб. - Джон Бърорс

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 07. СТАРШИ ЖРЕЦ И СЪДИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
07. СТАРШИ ЖРЕЦ И СЪДИЯ Печат Е-мейл

Грешките и престъпленията и безразсъдствата на другите хора не са маловажни за нас; но те формират част от моралната ни дисциплина. Войната и кръвопролитието на разстояние, и измамите, които не засягат паричните ни интереси, и все пак ни докосват в чувствата ни, и засягат моралното ни благоденствие. Те имат много общо с всички деликатни сърца. Публичното око може да гледа необезпокоявано на мизерната жертва на порока и на това разнебитено опустошение на човек, който може да раздвижи тълпата, като я накара да избухне в смях или да започне да скърби. Но за Масона формата на свещената човешка природа е тази, която е пред него; това е заблуден ближен; отчаяна, безнадеждна, изоставена душа; и мислите му, обгръщащи окаяния клетник, ще са далеч по-задълбочени от тези на безразличието, присмеха или презрението. Всички човешки нарушения, цялата система на безчестието, надхитрящото, забранено угаждане и интригантската амбиция, в която хората се бият един с друг, ще се считат от дълбокомисления Масон не просто като сцена от посредствени усилия и съперничества, а като тържествените конфликти на безсмъртните умове за цели обширни и много важни като собственото им същество. Това е тъжно и недостойно съперничество и може със същия успех да се третира с негодувание; но това негодувание трябва да премине в жалост. Защото залозите, за които играят тези комарджии, не са онези, които те си представят, не са онези, които се виждат. Например, този човек играе за дребна службица и я печели; но истинският залог, който спечелва, е подлизурство, неумолимост, злословие и измама.

Добрите хора твърде много се гордеят с добрината си. Те са почтени; безчестието не се доближава до тях; спокойствието им разполага с тежест и влияние; одеждите им са неопетнени; отровният дъх на злословието никога не се докосва до достопочтеното им име. Колко лесно е за тях да погледнат с презрение бедния деградирал нарушител; да го подминат с надменна стъпка; да притеглят гънките на одеждите си около себе си, за да не се опетнят от докосването му! И все пак великият Майстор на Добродетелта не стори това; но се спусна до фамилиарно общуване с митарите и грешниците, със Самарянката, с изгнаниците и Париите на Еврейския свят.

Много хора считат себе си за по-добри в пропорцията, в която могат да установят греха в другите! Когато погледнат каталога на нещастните опущения на нрава или поведението на съседа си, те често, наред с голямо очевидно безпокойство, чувстват тайно тържествуване, което разрушава собствените им преструвки за мъдрост и сдържаност и дори за добродетел. Много дори получават истинско удоволствие от греховете на другите; и такъв е случаят с всеки един, чиито мисли често блуждаят в приятни сравнения на собствените му добродетели и недостатъците на съседите му.

Властта на благостта твърде рядко се среща в света; ограничените влияния на жалостта, могъществото на любовта, контролирането на кротостта над страстта, доминиращата величественост на този съвършен характер, която смесва сериозното недоволство с горестта и състраданието за нарушителя. Така трябва Масонът да третира събратята си, които се отклонят от правия път. Не с горчивина; нито с добродушна непринуденост, нито със житейско безразличие, нито с философска студенина, нито с разпуснатост на съзнанието, която добре обяснява всичко, което премине под печата на публичното мнение; но с великодушие, с изпълнена със състрадание загриженост.

Човешкото сърце няма доброволно да се поклони на това, което е нестабилно в човешкия характер. Ако то отстъпи пред нас, то отстъпва на това, което е божествено в нас. Порочността на съседа ми не може да отстъпи на моята порочност; сладострастието му, например - на моя гняв срещу пороците му. Недостатъците ми не са инструментите, които трябва да спрат пороците му. И следователно, нетърпеливите реформатори и изобличаващите проповедници, и неприятните хулители, и гневните родители, и раздразнителните роднини обикновено не успяват, в различните им области, да превъзпитат грешника.

Моралното престъпление е заболяване, болка, загуба, безчестие в безсмъртната част на човека. То е вина и злочестина, добавена към вината. То само по себе си е бедствие; и носи със себе си, в допълнение, бедствието на Божието неодобрение, погнусата на всички добродетелни хора и погнусата на собствената си душа. Справяйте се точно, но търпеливо и нежно с това зло! Не става дума за незначителна провокация, нито за лично съперничество, нито за егоистично раздразнение.

Разговаряйте любезно със съгрешилия си събрат! Бог го жали: Христос е умрял за него: Провидението го очаква: Небесната милост тъгува за него; а Небесните духове са готови да го приветстват с радост обратно. Нека гласът ви да бъде в унисон с всичките тези сили, които Бог използва за възстановяването му!

Ако някой ви измами и ликува над това, той е най-достойният за съжаление от човешките същества. Той е нанесъл на себе си далеч по-дълбоко нараняване, отколкото е сторил спрямо вас. Той, а не вие, е този, на когото Бог гледа със смесено неудоволствие и състрадание; и присъдата Му трябва да е вашият закон. Сред всички благословии на Светия Връх няма нито една за този човек; но те свободно се леят за милостивите, миротворците и преследваните.

Всички ние сме хора със сходни страсти, склонности и въздействия. Съществуват елементи във всички нас, които биха могли да се изопачат, посредством последователните процеси на моралното корумпиране, до най-лошото от престъпленията. Клетникът, когото презрението на блъскащата се тълпа преследва до ешафода, не е по-лош отколкото който и да било в тълпата би могъл да стане при подобни обстоятелства. Той наистина трябва да бъде осъден, но също така трябва дълбоко да е жален.

Не подхожда на слабохарактерните и греховните да бъдат отмъстителни дори и към най-лошия от престъпниците. Ние много дължим на доброто Божие провидение, което ни заповядва да бъдем далеч по-благоразположени към Добродетелта. Всички ние сме носили в себе си това, което би могло да бъде изтласкано до същия излишък. Може би е трябвало да паднем като него, с по-малко изкушение на наше разположение. Възможно е да сме извършвали действия, които, пропорционално на изкушението или провокацията, са били по-малко достойни за прошка от великото му престъпление. Мълчаливата жалост и мъка за жертвата трябва да са смесени с ненавистта ни към вината. Дори пиратът, който хладнокръвно убива в открито море, е такъв човек, какъвто бихме могли да бъдем вие или аз. Сиротата в детството или презрени и безпътни и изоставени родители; самотна младост; зли другари; невежеството и липсата на морално насърчение; изкушенията на греховните удоволствия или мъчителната нищета; запознатостта с порока; презряно и увредено име; притъпена и смачкана привързаност; безразсъдни състояния; тези са стъпките, които биха могли да доведат всеки един от нас до разпъването на кървавото знаме на универсалното предизвикателство в открито море; да водиш война със собствената си раса; да живееш живота и да умреш със смъртта на безразсъдните и безжалостните корсари. Много трогателни взаимоотношения на човешката природа ни умоляват да го жалим. Главата му някога е почивала върху лоното на майка му. Някога той е бил предмет на сестринска обич и семейна привързаност. Може би ръката му, откакто е започнала често е почервенява от кръв, някога е стискала друга мъничка, изпълнена с обич ръчица пред олтара. Тогава го жалете; осуетените му надежди и разбитото му сърце! Правилно е слабохарактерни и греховни създания като нас да правят това; трябва да усещаме престъплението, но да го усещаме така, както биха го усещали слабите, изкушени и спасени създания. Възможно е, когато Бог претегля хорските престъпления, Той да вземе под внимание изкушенията и неблагоприятните обстоятелства, които са довели до тях и възможностите за морална култура на нарушителя; и възможно е собствените ни нарушения да натежат повече, отколкото допускаме, а тези на убиеца да са по-леки според човешката присъда.

Следователно, както казват всички, позволете на истинския Масон никога да не забравя тържественото разпореждане, необходимо да бъде съблюдавано почти във всеки един момент на оживен живот: “НЕ СЪДЕТЕ, ЗА ДА НЕ БЪДЕТЕ И ВИЕ СЪДЕНИ: ЗАЩОТО С КАКВАТО ПРИСЪДА ИЗМЕРВАМЕ ДРУГИТЕ, С ТАКАВА ЩЕ БЪДЕТЕ СЪДЕНИ И ВИЕ.” Такъв е урокът, преподаден от Старшия Жрец и Съдия. 

Image 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
декември 2021 януари 2022 февруари 2022
вторник, май 24, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 53 1 2
Седмица 1 3 4 5 6 7 8 9
Седмица 2 10 11 12 13 14 15 16
Седмица 3 17 18 19 20 21 22 23
Седмица 4 24 25 26 27 28 29 30
Седмица 5 31
© 2007-2016 www.otves.org