header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения. - Гьоте

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 03. МАЙСТОРЪТ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
03. МАЙСТОРЪТ Печат Е-мейл

Всички Сили на разположение на или под контрол на човека, или предмет на човешкото влияние, са неговите работни инструменти. Приятелството и съчувствието, които сплитат сърце в сърце, са сила, подобна на привличането на сплотеността или силата на сцеплението, с която пясъчните частици се превръщат в здрава скала. Ако се отнеме този закон на привличането или сцеплението, материалните светове и слънца за миг ще се разложат в тънка невидима пара. Ако се премахнат връзките на приятелството, привързаността и обичта, човечеството ще се превърне в яростно множество от диви и безжалостни зверове. Пясъкът се втвърдява в скала под огромното супер тежко налягане на океана, подпомагано понякога от непреодолимата енергия на огъня; и когато налягането на бедствие и опасност е по нареждане или страна, членовете или гражданите трябва да са по-тясно обединени от сцеплението на състраданието и взаимозависимостта.

Моралността е сила. Тя е магнетичното привличане на сърцето към Истината и Добродетелта. Иглата, наситена с това  мистично отличително качество и безгрешно сочеща на север, безопасно пренася моряка през безбрежния океан, през бури и тъмнина, докато радостните му очи не съзрат благотворните фарове, които го приветстват в безопасно и гостоприемно пристанище. Тогава сърцата на тези, които го обичат, се изпълват с радост и домът му е щастлив; и тази радост и това щастие се дължат на мълчаливия, несамоизтъкващ се, безпогрешен монитор, който е бил водач на моряка в бушуващите води. Но ако се отнесе твърде надалеч на север, той вече не намира иглата за правилна, а сочеща някъде другаде, а не на север, какво чувство на безпомощност обхваща смаяния моряк, каква загуба на енергия и кураж! Като че ли великите аксиоми на моралността са се провалили и вече не са истина, като са оставили човешката душа безпомощно да се носи, без очи, като Прометей, оставена на милосърдието на несигурните, обезверените течения на дълбокото.

Честта и задължението са пътеводните звезди на Масонството, Dioscuri, от никога не изгубващата се гледка, от която той може да избегне катастрофално корабокрушение. Тези Палинури наблюдавали, докато, обхванат от съня, корабът вече не бил достоверно воден, пропаднал и бил погълнат от ненаситното море. Така Масонът, който ги изгуби от погледа си и вече не се ръководи от благотворната им и потенциална сила, се изгубва и потъва вън от погледа, като изчезва без да бъде почетен и без никой да пророни сълза за него.

Силата на електричеството, аналогично на тази на състраданието и посредством която велики мисли или презрени предложения, изразяването на благородни или позорни същности, за миг проблясват над нервите на нациите; силата на растежа, подходящият тип безсмъртие, оставен скрит в продължение на три хиляди години в пшеничните зърна, погребани с мумиите им от древните египтяни; силите на разширяването и свиването, разработени в земетресението и торнадото и пораждащи чудните постижения на парата, имат своите паралелни отражения в моралния свят, в отделни личности и нации. Растежът е необходимост за нациите, както и за хората. Прекратяването му е началото на упадъка. В нацията, както и при растенията, той е непреодолим. Земетресенията, които разкъсват нации, преобръщат тронове и поглъщат монархии и републики, отдавна са подготвяни, подобно на избухването на вулкан. Революциите са с дълбоки корени в миналото. Упражняваната сила е в пряка пропорция на предишните ограничения и натиск. Истинският държавник трябва да вижда в напредъка причините, които в надлежно време трябва да ги произведат; а този, който не го направи, не е нищо друго, освен сляп водач на слепците.

Великите промени в нациите, подобно на геоложките промени на земята, грижливо, бавно и продължително се изработват. Водите, падащи от Небесата като дъжд и роса, бавно разпадат гранитните планини; изтъркват равнините, оставяйки хълмовете и хребетите оголени като техни паметници; издълбават долините, запълват моретата, стесняват реките и след изтичане на хиляди и хиляди мълчаливи векове, подготвят големите наноси за растежа на това растение, снежната покривка на чиито семенна трябва да използва неясните очертания на света и изобилието или недостигът на чиито реколти трябва да определят дали тъкачите и предачите на други царства ще имат работа да вършат или ще умрат от глад.

Така Общественото Мнение е огромна сила; а теченията му са толкова непостоянни и неразбираеми, колкото и тези на атмосферата. Независимо от това, в свободните правителства, то е всемогъщо; а работата на държавника е да намери средства да го оформи, контролира и направлява. Според това, което е направено, то е благотворно и консервативно, или унищожително и пагубно. Общественото Мнение на цивилизования свят е Международния Закон; и той е толкова голяма сила, въпреки че е без определени и фиксирани граници, че може дори да принуди победоносният деспот да прояви великодушие и да помогне на потиснат народ в борбата му за независимост.

Навикът е голяма сила; той е втората природа, дори и при дърветата. Той е толкова силен в нациите, колкото и при хората. Така също са и Предубежденията, които са дадени на хората и нациите, както са и страстите, - като силите, които са ценни, ако са правилно и умело използване; разрушителни, ако са приложени неумело.

Над всичко, Любовта към страната, Гордостта от Държавата, Любовта към Дома са сили с необятната енергия. Насърчавайте ги. Настоявайте тези качества да присъстват в държавните мъже. Постоянството на дома е необходимо за патриотизма. Една номадска раса малко ще обича страната си. Гордостта от Държавата е просто теория и химера, когато хората се придвижват от държава в държава с безразличие, подобно на арабите, които днес лагеруват тук, а утре – някъде другаде.

Ако притежавате красноречие, то е могъща сила. Внимавайте да го използвате единствено за добри цели – за да поучавате, убеждавате, облагородявате хората, а не за да ги заблуждавате и корумпирате. Корумпирани и подкупни оратори са убийците на обществените привилегии и на нравствеността на обществото.

Волята е сила; границите ù още не са ни известни. Във властта на волята е ние главно да виждаме духовното и божественото в човека. Съществува привидна идентичност между неговата воля, която задвижва другите хора и Творческата Воля, чието действие изглежда толкова неразбираемо. Именно хората с воля и действие, а не хората с чист интелект, са тези, които управляват света.

Най-накрая трите най-велики морални сили са Вярата, която представлява единствено истинска мъдрост и самото основаване на всички правителства; Надеждата, която е Сила, и осигурява успех; и Милосърдието, което е Красотата, и само по себе си прави възможни полагането на оживени, обединени усилия. Тези сили са достъпни за всички хора; и асоциирането на хора, задвижвани от тях, би трябвало да упражнява огромна власт в света. Ако Масонството не ги прилага, то е поради това, че е престанало да ги притежава.

Мъдростта в мъжа или в държавника, в краля или свещеника, до голяма степен се състои от надлежното оценяване на тези сили; и съдбата на нациите често зависи от общото неоценяване на някои от тях. Това, към което често се придържат хекатомбите на живота, е не претеглянето или не достатъчното претегляне на силата на една идея, такава като, например, благоговението пред флага или сляпата преданост към дадена форма или съставяне на правителство!

Какви грешки само се извършват в политическата икономия и държавническо изкуство вследствие на надценяване или подценяване на конкретни стойности или неоценяване на някои от тях! Твърди се, че всичко е продукт на човешкия труд; но златото или диамантът, които човек случайно намира, без да полага труд, не са. Какво представлява стойността на труда, положен от стопанина за реколтите си, сравнена със стойността на слънчевата светлина и дъжда, без които трудът му не би струвал абсолютно нищо? Търговските кораби, плод на човешкия труд, добавят към стойността на продуктите на полето, мината или работилницата, като ги транспортират до различни пазари; но каква част от това допринасяне се дължи на реките, по които се пренасят тези продукти, на ветровете, които пренасят киловете на търговските кораби през океана!

Кой може да оцени стойността на нравствеността и решителността в държавата, на духовната стойност и интелектуалните познания? Такива са слънчевата светлина и валежите в държавата. Ветровете, с променливите им, непостоянни, колебливи течения, са уместни емблеми на капризните настроения на масите, страстите им, героичните им импулси, ентусиазмът им. Горко на държавника, който не оценява тези неща като ценни стойности!

Установено е дори, че музиката и песента понякога имат неоценима стойност. Всяка нация разполага с някоя песен с установена стойност, по-лесно преброявана в живота от доларите. Марсилезата е била ценна за революционна Франция, но кой ще каже за колко хиляди души става въпрос?

Мирът също така е велик елемент за просперитета и богатството; стойност, която не подлежи на изчисление. Социалното общуване и сдружаването на хората в благотворни Ордени са със стойност, която не може да бъде оценена в монети. Знаменити примери на Миналото на дадена нация, спомени и безсмъртни мисли на нейни велики и мъдри мислители, държавници и герои, са неоценимото наследство на това минало за настоящето и бъдещето. И всички те не само разполагат със стойностите на по-възвишения и по-превъзходен и безценен вид, но също така действителна парична стойност, тъй като само когато си сътрудничи с или се подпомага или задвижва от тях, човешкият труд е в състояние да произведе богатство. Те са главните елементи на материалното богатство, тъй като са носители на национална решителност, героизъм, слава, процъфтяване и безсмъртна слава.

 *                       *                       *                       *                       *                       * 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 19, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org