header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Пътят може да бъде удоволствие, но само ако накрая достигнеш целта“ Айзък Азимов

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
БЪЛГАРСКОТО БОГОМИЛСТВО И РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ Печат Е-мейл

Тази тема все още не е задълбочено и всестранно проучена, което е съвсем обяснимо при десетилетията забрана да се работи по тези въпроси. От друга страна, апокрифната богомилска литература е била унищожена в България, а богомилите и техните последователи са били прогонени от страната или избити. Въпреки това, следи от тяхното учение и дейност са останали в страните, където богомилството намира добър прием – Сърбия, Хърватия, Босна, Франция, Германия, Испания, Англия, Италия.

Какво знаем за богомилите. Основоположник на това учение, в основата на което стои вярата в Христос и християнството, е Боян Мага, по-малкият син на Симеон. Когато баща му умира, на престола сяда брат му Петър, а Бениамин-Боян отива да учи в Константинопол, където завършва Магнаурската школа. Има сведения, че там е бил приет в тайна египетска школа за посветени, където е въведен в древните познания по космогония, религия и философия, лечителство, развитие на свръхсетивни способности. Когато се връща в България, основава духовна школа. Богомилството се обявява против църковните догми, пищните украси, лицемерието, алчността и властолюбието на църковните служители, срастването на църковната и царската власт. То призовава към добродетелите на истинското христово учение – кротост, смирение, взаимопомощ, отказ от охолен живот, равноправие и законност, зачитане на човешкия труд и достойнство, нравствена чистота.

Боян Мага създава школа в България, чиято цел е да се бори за възстановяване на първичното християнство. Учението му е универсално, то разглежда общочовешки проблеми, представлява синтез на духовната мъдрост на древните народи и разкрива скритата простота на Христовото учение. В резултат на това, през Х век богомилството добива широка популярност сред българския народ, започва бунт срещу официалната църковна власт, застрашена е и царската власт, която я подкрепя. Тогава започва жестоко преследване, богомилите са изгаряни на клади като еретици, унищожена е литературата, която проповядва тяхното учение.

Голяма част от водачите и последователите на богомилството напускат България и намират добър прием в редица европейски страни, сковани от религиозните догми и примитивния средновековен феодализъм. Там христовото учение е превърнато в мрачен фанатизъм, жестокост и духовен мрак. От България идва ярък лъч светлина, който събужда европейските народи и запалва факлите на множество хуманистични учения, които довеждат до освобождаване на човешката личност и до реално признаване на нейната духовност. Богомилството запалва пламъка на Хуманизма, Ренесанса, Реформацията и Великата френска революция. На Запад богомилите са известни с различни имена – бугри, катари, албигойци и др. Те създават свои школи, университети, в които преподават българската космогония, Христовото учение, мъдростта на древните народи. Школите им са изградени на принципа на три концентрични кръга, като в най-вътрешния са тези, които имат посвещение (те са били наричани съвършени), вторият кръг включва вярващи, а третият кръг – слушатели. Универсалността на тяхната философия и високата степен на посвещение на апостолите им стават причина за бързо и широко разпространение на богомилството в Европа.

Ето някои от елементите на това учение:

1. Единство на всичко видимо и невидимо. Няма дуализъм, а развитие на Херметичния принцип на полярността.

2. Строеж на човека: Дух, душа и тяло.

3. Законите за карма и прераждане. Френският изследовател Морис Магр пише: “Според албигойците, възвръщането на човека към Божественото се извършва чрез последователни прераждания”. В Библията се казва: “Каквото посее човек, това и ще пожъне”.

4. Размишление и медитация върху свещените книги – за богомилите това са Евангелие от Йоан и “Катарският требник”.

5. Братска трапеза с ритуали: разчупване на хляба и поднасяне на чаша вино. Това е мистичен ритуал от преди хиляди години.

6. Природосъобразен живот. Пребиваване във високите планини. За богомилите природата е тялото на Бога – макрокосмос, а човекът е част от него – микрокосмос.

7. Водене на активен обществен живот. Творчески импулси във всички области. Практикуване на братски комунален живот.

8. Символично тълкуване на писанията, а не буквално.

9. Имали са богата апокрифна книжнина, много оратори и просветителски центрове. Богомилите се наричат и се чувстват братя и сестри. С това се премахват различията в класи и родове. Правят Братски вечери. Практикуват “възлизане в планината”. Това не е просто екскурзия, а символично и реално освобождаване на Духа от земните грижи, полет на Духа към висините. Те посрещат, празнуват и съобразяват дейността си според космическите цикли – зимно и лятно слънцестоене, пролетни и летни равноденствия. Характерно е, че високо поставят ролята на жената в обществото, признават нейното равенство с мъжа в това отношение. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
февруари 2023 март 2023
вторник, февруари 07, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 5 1 2 3 4 5
Седмица 6 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 7 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 8 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 9 27 28
© 2007-2016 www.otves.org