header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения. - Гьоте

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 01. ЧИРАК

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
01. ЧИРАК Печат Е-мейл

Масонството има своите Десет Божи Заповеди, които са закон за посветените в него. Те са:

І. Бог е Вечната, Всемогъща, Неизменна Мъдрост, Върховният Разум и Неизчерпаемата Любов.

Ти трябва да Го обожаваш, да благоговееш пред Него и да Го обичаш!

Ти трябва да Го почиташ, като практикуваш добродетелите!

ІІ. Твоята религия трябва да бъде да правиш добро, защото това ти доставя удоволствие, а не просто защото е твое задължение!

Ако станеш приятел на мъдрец, ти трябва да се подчиняваш на неговите предписания!

Твоята душа е безсмъртна! Ти няма да правиш нищо, за да я деградираш!

ІІІ. Ти непрестанно трябва да воюваш срещу пороците!

Ти не трябва да правиш на другите това, което не би желал те да ти направят!

Ти трябва да бъдеш смирен пред своите успехи и да поддържаш светлината на мъдростта!

ІV. Ти трябва да уважаваш своите родители!

Ти трябва да уважаваш и тачиш възрастните!

Ти трябва да учиш младите!

Ти трябва да предпазваш и защитаваш детството и невинността!

V. Ти трябва да обичаш много своята съпруга и своите деца!

Ти трябва да обичаш своята страна и да се подчиняваш на законите ù!

VІ. Твоят приятел трябва да бъде за теб твоето второ Аз!

Нещастието не трябва да те отчуждава от него!

За спомена за него ти трябва да направиш това, което би направил за него, ако беше жив!

VІІ. Ти трябва да избягваш и да отклоняваш неискрени приятелства!

Ти трябва във всичко да се ограничаваш от прекаляване.

Ти трябва да се страхуваш да бъдеш причината за петно върху спомена за теб!

VІІІ. Не трябва да позволяваш страстите да станат твой господар!

Ти трябва да превърнеш страстите на другите в печеливши уроци за себе си!

Ти трябва да бъдеш снизходителен към грешките!

ІХ. Ти трябва да слушаш много: Ти трябва да говориш малко: Ти трябва да действаш добре!

Ти трябва да забравиш раните!

Ти трябва да се отплащаш с добро за стореното ти зло!

Ти не трябва да злоупотребяваш нито със своята сила, нито със своето превъзходство!

Х. Ти трябва да се научиш да познаваш хората; за да се научиш да познаваш себе си!

Ти трябва постоянно да търсиш добродетели!

Ти трябва да бъдеш справедлив!

Ти трябва да избягваш безделието!

Но великата заповед на Масонството е тази: “Аз ви давам нова заповед: да се обичате един друг! Този, който казва, че е в светлината, а мрази брата си, все още остава в тъмнината.”

Такива са моралните задължения на един Масон. Но задължение на Масонството е да подпомага въздигането на моралното и интелектуално ниво на обществото; да създава знание, като въвежда в обръщение идеи и способствува за умственото развитие на младите; а чрез преподаване на аксиомите и разгласяване на позитивните закони, постепенно да постави човешката раса в хармония със съдбите ù.

На това задължение и работа посвещава чиракуването си посветения Чирак. Той не бива да си въобразява, че нищо не може да изпълни и следователно, в отчаянието си, да бездействува. Така е и в нормалния човешки живот. Казват ни, че има една определена, макар и невидима смелост, която се защитава, крак срещу крак, в мрака, срещу фаталното нашествие на нуждата и на низостта. Има знатни и мистериозни триумфи, които ничии очи не виждат, които награди не прославят, за които салюти на тромпети не тръбят. Живот, нещастие, изолация, изоставяне, бедност са бойни полета със своите герои – герои незабележими, но понякога по-велики от тези, които стават известни. Масонът трябва да се бори по същия начин и със същата смелост срещу тези нашествия на нужда и низост, които спохождат както нациите, така и хората. Той трябва също да се изправи срещу тях, крак срещу крак, даже в мрака и да протестира срещу националните несправедливости и безумия; срещу узурпирането и първите вътрешни пътища на тази хидра – Тиранията. Няма по-суверенно красноречие от истината във възмущението. За хората е по-трудно да задържат, отколкото да постигнат свободата си. Протестите на Истината са винаги необходими. Правото трябва непрекъснато да протестира срещу факта. Всъщност има Вечност в Правото. Масонът трябва да бъде Жрецът и Войникът на това Право. Ако неговата страна бъде ограбена от свободите ù, той въпреки това не бива да изпада в отчаяние. Протестът на Правото срещу Факта вечно постоянствува. Ограбването на народа никога не се превръща в нещо, основано на правото на давност. Възстановяването на неговите права не се спира от продължителността на времето. Варшава може да бъде татарска не повече, отколкото Венеция да стане тевтонска. Един народ може да изтърпи военно узурпиране на властта, а подчинени държави коленичат пред други държави и надяват ярема, докато са под стреса на нуждата; но когато нуждата изчезне, ако народът е способен да бъде свободен, потопената страна ще изплува на повърхността и ще се появи отново, а Тиранията ще бъде осъдена от Историята за това, че е убила своите жертви.

Каквото и да се случи, трябва да имаме Вяра в Правосъдието и надделяващата Мъдрост Божия, да са Надяваме на Бъдещето, да Обичаме и бъдем добри към грешните. Бог прави Своята воля видима за хората чрез събития; един неясен текст, написан на мистериозен език. Хората го превеждат направо, набързо, неправилно, изпълнено с грешки, пропуски и погрешно разбран текст. Ние виждаме толкова кратък път покрай арката на великия кръг! Малко умове проумяват Божия език. Най-проницателните, най-спокойните, най-задълбочените дешифрират йероглифите бавно; и когато достигнат до своя текст, може би нуждата отдавна си е отишла; вече има двадесет превода на публичния винкел – най-неправилния от които, разбира се, е най-приетия и популярен. От всеки превод се ражда по една партия; а от всеки погрешен прочит – по една фракция. Всяка партия вярва или претендира, че тя единствена притежава светлината. Нещо повече, фракциите се състоят от слепи хора, които се целят направо, заблудите са отлични метателни оръжия, нанасящи умели удари с цялото насилие, произтичащо от погрешни аргументи всеки път, когато нуждата от логика у тези, защитаващи правото, ги прави уязвими, като дефект в една броня.

Следователно се налага често да осуетяваме плановете на противника в борбата със заблудите пред хората. Антей дълго се е съпротивлявал на Херкулес; а главите на Хидрата никнели веднага, щом бъдели отсечени. Абсурдно е да се каже, че Грешката, ранена, се гърчи в болка и умира сред своите поклонници. Истината завладява бавно. Има някаква удивителна жизненост в Заблудата. Наистина в по-голямата си част Истината се стрелва над главите на масите; или ако една заблуда бъде победена за момент, в следващия миг тя отново се надига, по-жизнена от всякога. Тя няма да умре, дори когато разумното в нея изчезне, а най-глупавите и нерационални заблуди живеят най-дълго.

Независимо от това Масонството, което представлява Нравственост и Философия, не трябва да спира да върши своя дълг. Никога не знаем кога успехът ще увенчае нашите усилия – обикновено това става, когато най-малко го очакваме – нито какъв е ефектът от усилията ни, нито кога не трябва да им обръщаме внимание. Независимо дали е постигнало успех или се е провалило, Масонството не бива да се прекланя пред заблудата или да отстъпва пред обезкураженията. В Рим имало няколко пленени Картагенски войници, които отказали да се поклонят на Фламиний и получили малко от великодушието на Анибал. Масоните трябва да притежават същото душевно величие. Масонството трябва да бъде енергия, откриваща своята цел и въздействие в усъвършенствуването на човечеството. Сократ трябва да встъпи в ролята на Адам и да създаде Марк Аврелий или с други думи – от човека на удоволствията да направи човек на разума. Масонството не трябва да бъде просто една наблюдателна кула, изградена върху мистерии, от която спокойно да се втренчва в света, без никакъв друг резултат, освен да бъде едно удобство за любопитните. Да държи пълната чаша на мисълта до жадните устни на хората; да въздаде на всички истинските идеи на Божеството; да хармонизира съзнанието и науката – това е сферата на Философията. Нравствеността е Вяра в пълен разцвет. Размишлението трябва да доведе до действие, а абсолютното да бъде практично; идеалът трябва да се превърне във въздух, храна и вода за човешкия ум. Мъдростта е свещено общуване. Само при това условия тя престава да бъде стерилна любов към Науката и се превръща в единствения и върховен метод, чрез който да се обедини Човечеството и да го предизвика към съвместни действия. Тогава Философията се превръща в Религия.

А Масонството, както Историята и Философията, има вечни задължения – вечни и същевременно прости – да се противопостави на Киаф като Епископ, на Драко или Джефери – като Съдия, на Трималцион – като Законодател и на Тиберий – като Император. Това са символите на тиранията, която деградира и смазва, както и корупцията, която развращава и опустошава. В публикуваните трудове за ползата от Изкуството ни се казва, че трите велики догми на Масонската професия са Братска Любов, Помощ за бедните и Истина. И е вярно, че Братската обич и добронамереност трябва да ни ръководят във всичките ни взаимоотношения и връзки с нашите Братя, както и великодушната и либерална филантропия да ни мотивира по отношение на всички хора. Да помогнат на изпадналите в беда и нищета е особеното задължение на Масоните - едно свещено задължение, което не бива да се пропуска, пренебрегва или с което да се съобразяват студено и неефекивно. Също така е абсолютно вярно, че Истината е едно Божествено постоянно и неотменимо свойство и е основата на всяка добродетел. Да бъде истински, да търси да открие и да научи Истината, са великите цели на всеки добър Масон.

Както са правели древните хора, Масонството назовава Умереността, Силата на духа, Благоразумието и Справедливостта като четирите кардинални добродетели. Те са еднакво необходими и на нациите, и на отделните личности. Народите, които биха били Свободни и Независими, трябва да притежават Мъдрост, Предвидливост и внимателна Предпазливост, всичко това се включва в значението на думата Благоразумие. То трябва да бъде умерено в отстояването на правата си; умерено в съветите си; пестеливо в разходите си; то трябва да бъде решително, смело, безстрашно, търпеливо при превратности, да не се слисва от нещастия, да се надява при катастрофи, както Рим, когато продал полето, на което се намирал лагерът на Анибал. Нито Кан, нито Фарсалия или Павия, Агинокорт или Ватерло трябва да го обезкуражават. Нека членовете на неговият Сенат си седят по местата, докато галите им оскубят брадите. Благоразумието, над всичко друго, трябва да бъде справедливо, да не раболепничи пред силния и да воюва с или да плячкосва слабия; то трябва да действува винаги с правия ъгъл спрямо всички народи, дори с най-слабите племена; винаги да поддържа вярата си, да бъде честно в законодателството си, да бъде почтено във взаимоотношенията си. Там, където съществува такава Република, тя ще бъде безсмъртна: защото недомислието, несправедливостта, нетолерантността и луксът в просперитета, и отчаянието и размириците в противовес, са причините за упадъка и рушенето на нациите. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 19, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org