header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения. - Гьоте

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 01. ЧИРАК

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
01. ЧИРАК Печат Е-мейл

Въпреки че масонството не узурпира мястото на, нито имитира религията, молитвата е съществено важна част в нашите церемонии. Това е стремежът на душата към Абсолютния и Необятен Разум, който е Единственото Върховно Божество, най-неясно и погрешно разбрано характеризирано като “АРХИТЕКТ”. Определени способности на човека са насочени към Неизвестното - мисъл, медитация, молитва. Неизвестното е океан, в който съзнанието е компасът. Мисълта, медитацията и молитвата са великите тайнствени посоки на стрелката. Това е духовен магнетизъм, който по този начин свързва човешката душа с Божеството. Тези царствени излъчвания на душата проникват през сянката към светлината.

Би било празна подигравка да се каже, че молитвата е абсурд, понеже за нас е невъзможно чрез нея да убедим Бог да промени плановете Си. Той създава предварително известни и предварително възнамерявани ефекти със средствата на природните сили, които са всички Неговите сили. Нашите собствени са част от тях. Нашата свобода на волята и нашата воля са сили. Ние не спираме абсурдно да полагаме усилия да придобием богатство или щастие, продължителен живот и непрекъснато здраве, защото не можем, каквито и усилия да полагаме, да променим това, което е предопределено. Ако усилието е също предопределено, то е все пак нашето усилие, положено по нашата свобода воля. Затова по същия начин ние се молим. Волята е сила. Мисълта е сила. Молитвата е сила. Защо, по закона на Бога, молитвата, както Вярата и Любовта, да няма своя ефект? Човекът не бива да се разбира като начална точка или напредък към целта без тези две велики сили – Вярата и Любовта. Молитвата е върховна. Молитви, които просят и вдигат врява, са жалки. Да се отрича ефикасността на молитвата е да се отрича ефикасността на Вярата, Любовта и Усилието. Все пак произведеният ефект, когато нашата ръка, водена от волята ни, запраща плоско камъче в океана, никога не спира; и всяка промълвена дума се регистрира във вечността върху невидимия въздух.

Всяка Ложа е Храм и като цяло, и по своите символични детайли. Самата Вселена е снабдила човека с модела за първите храмове в чест на Божеството. Подредбата на Храма на Соломон, символичните орнаменти, които са оформяли главната му украса и одеждата на Върховния Жрец – всичко това е свързано с реда във Вселената такъв, какъвто са го разбирали тогава. Храмът съдържал много емблеми на сезоните – слънцето, луната, планетите, съзвездията Голяма и Малка Мечка, зодиака, природните елементи и други части от света. Майсторът на тази Ложа, на Вселената, Хермес, чийто представител е Хурум, е една от светлините на Ложата.

За да получите по-нататъшни указания относно символизма на небесните тела и на свещените числа, както и на храма и неговите детайли, трябва търпеливо да изчакате, докато напредвате в Масонството, като междувременно упражнявате интелекта си, изучавайки ги за себе си. Да изучаваш и да търсиш тълкуването на символите на Вселената е работа за мъдрец и философ. Това означава да дешифрираш писанията на Бога и да проникнеш в Неговите мисли.

Това е, което се пита и отговаря в нашия катехизъм по отношение на Ложата.

* * * * * *

Дефиницията за “Ложа” е “група Свободни Масони, с надлежно внесена светлина, притежаващи свещените писания, ъгъл и пергел и патент или свидетелство за учредяване, упълномощаващи ги да работят.” Помещението или мястото, в което те се срещат, представляващо известна част от Храма на Цар Соломон, също се нарича Ложа; и тя е това, което ние сега обсъждаме.

Казва се, че се поддържа от три велики колони – МЪДРОСТ, СИЛА или ЕНЕРГИЯ и КРАСОТА, представлявани от Майстора, Първия Надзирател и Втория Надзирател; а те се считат за колоните, които поддържат Ложата, “защото Мъдрост, Сила и Красота са съвършенството на всичко и нищо не може да издържи без тях”. “Защото”, казва Йоркският Ритуал, “е необходима Мъдрост, за да замислиш, Сила, за да подкрепиш и Красота, за да украсиш всички велики и важни начинания.” “Не знаеш ли”, казва Апостол Павел, “че ти си храмът Божий и че Божият Дух живее в теб? Ако някой човек оскверни Божия храм, него Бог ще унищожи, защото Божият храм е свещен, който храм си ти.”

Мъдростта и Силата на Божеството са в равновесие. Законите на природата и моралните закони са не просто деспотични мандати на Неговата Всемогъща Воля; защото тогава Той може да ги промени и редът да се превърне в безредие, доброто и правилното - в зло и грешно; честността и лоялността – в пороци; а измамата, неблагодарността и пороците – в добродетели. Всемогъщата Воля, безмерна и съществуваща сама, не е необходимо да бъде ограничавана в рамките на постоянството. Нейните декрети и закони не могат да бъдат непроменяеми. Законите на Бога не са задължителни за нас само защото са прилагане в действие на Неговата Сила или израз на Неговата Воля, а защото те изразяват Неговата безгранична Мъдрост. Те не са правилни, защото са Неговите закони, а са Негови закони защото са правилни. Резултатът от равновесието на безграничната мъдрост и безграничната сила е съвършената хармония във физическата и моралната вселена. Мъдростта, Силата и Хармонията образуват една Масонска триада. Те имат друг и по-дълбок смисъл, който може някога да ви бъде разбулен.

Що се отнася до обикновеното и общоприето обяснение, може да се добави, че мъдростта на Архитекта е проявена в едно комбиниране, каквото само един умел Архитект може да направи и, както Бог е направил навсякъде – например в дървото, в конструкцията на човека, в яйцето, клетките на медената пита – сила, грация, красота, симетрия, пропорция, лекота, орнаментация. Това също е и съвършенството на оратора и поета – да комбинира силата, мощта и енергията с грацията на стила, музикалните каденци, красотата на фигурите, играта и сиянието на въображението и каприза; и така в една държава войнствената и производителната сила на хората и тяхната титанична мощ трябва да бъдат комбинирани с красотата на изкуствата, науката и интелекта, ако Държавата би искала да претегли висините на добродетелта и хората да са наистина свободни. Хармонията в това материално и в човешкото, както и във всичко Божествено, е резултат от равновесие, от симпатия и от обратното действие на противоположностите; една единствена Мъдрост над тях държи стрелката на теглилката. Да помири моралното право, човешката отговорност и свободна воля с абсолютната власт на Бога; и съществуването на зло с Неговата абсолютна мъдрост и доброта и милост – това са великите загадки на Сфинкса.

Вие влязохте в Ложата между две колони. Те представляват двете колони, които са стояли в преддверието на Храма, от двете страни на големия източен вход. Тези стълбове от бронз, широки четири пръста, са били, според повечето автентични изчисления – това в първата и това във Втората Книга на Царете, потвърдени от Йеремия – осемнадесет лакътя високи, с капител пет лакътя висок. Пилонът на всяка една е бил с диаметър четири лакътя. Един лакът е равен на един фут и 707 . Това означава, че пилонът на всяка колона е бил малко повече от тридесет фута и осем инча висок, капителът на всяка - малко повече от осем фута и шест инча висок, а диаметърът на пилона – шест фута и десет инча. Капителите са били украсени с нарове от бронз, покрити с бронзова мрежа и орнаментирани с бронзови венци; и изглежда са имитирали формата на семенната кутийка на лотуса или египетската лилия, свещен символ на хинди и египтяни. Пилонът и колоната отдясно или на юг, е била наречена ЯКИН, както ивритската дума е предадена в нашия превод на Библията, а тази отляво – Боаз. Нашите преводачи твърдят, че първата дума означава “Той ще създаде”; а втората – “В него е силата”.

Според Хурум, тирският художник, тези колони са били имитация на великите колони, осветени в чест на Ветровете и Огъня на входа на известният Храм на Малкарт в град Тир. В Ложите от Йоркския Ритуал е прието на една от тях да се вижда небесната сфера, а на другата – земното кълбо; но те не се препоръчват, ако предметът, който имитират, са двете оригинални колони на Храма. Символичното значение на тези колони засега ще оставим необяснени, а само ще добавим, че Посветените Чираци държат инструментите си при колоната на ЯКИН; и ви даваме само етимологията и буквалното значение на двете имена.

На иврит думата ЯКИН е זיכי. Тя вероятно се е произнасяла “Я-каян” и е означавала, като глаголно съществително “Този, който укрепва”; и оттук твърд, стабилен, почтен.

Думата БОАЗ е ועכ, Бааз. זע означава Силен, Сила, Власт, Мощ, Убежище, Източник на Сила, Форт. Представката כ означава “с” или “в” и придава на думата латинския герундий roborando – Укрепващ.

Първата дума също така означава “той ще създаде” или “ще вгради в изправено положение” и произхожда от глагола Кун, той се изправи. Вероятно е означавала Активна, Вливаща Живот Енергия и Сила. А БОАЗ – Стабилност, Постоянство в минало време.

Размерите на Ложата, както казват нашите Братя от Йоркския Ритуал, “са неограничени, а подът е не по-малък от балдахина на небесата.” “Към този обект”, казват те, “е постоянно насочено съзнанието на Масона и той се надява най-после да стигне дотам с помощта на теологичната стълба, която Яков, в своята мъдрост, е видял да се въздига от земята към Рая; трите основни кръга, на които са назовани Вярата, Надеждата и Милосърдието; и които ни подсещат да имаме Вяра в Бога, Надежда в Безсмъртието и Милосърдие към цялото човечество.” Съответно понякога в чертежа се вижда стълба с девет кръга, чиято основа е на дъното на земята, върхът ù е в облаците, с блещукащи над нея звезди; и това се счита да е мистичната стълба, която Яков е видял в съня си, построена на земята, а върхът ù достигащ Рая, с ангелите Божии, които се изкачват и слизат по нея. Допълването на трите основни кръга към символизма е изцяло съвременно и неуместно.

Древните хора са преброявали седем планети, подредени по следния начин: Луната, Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер и Сатурн. Имало е седем небеса и седем сфери на тези планети; върху всички монументи от Митрас има седем олтара или погребални огньове, осветени за седемте планети, а в Храма е имало седем факела върху златния канделабър. Клеменс от Александрия в своя труд “Стромата” и Фило Юдеус ни уверяват, че те са представлявали планетите.

Древните хора са смятали, че за да се върне към своя източник в Твореца, човешката душа е трябвало да се възнесе, както се е спуснала, през седемте сфери. Стълбата, чрез която тя се възнася отново, има седем степени или стъпала, според Марсилиус Фицинус в неговия Коментар върху Енеадите от Плотиний; а в Мистериите на Митрас, пренесени в Рим по времето на Императорите, стълбата със седемте стъпала е била символ, отнасящ се до това възнасяне през сферите на седемте планети. Яков е видял Духът на Бога да се възнася и се спуска по нея; а над нея е било Самото Божество. Митраските Мистерии са се чествували в пещери, където вратите са били маркирани в четирите равноденствени и слънцестоящи точки на зодиака; представени са били и седемте планетарни сфери, които душите е трябвало да пропътуват при спускането си от фиксираните звезди до елементи, обгръщащи земята; маркирани са били и седемте врати, по една за всяка планета, през които те трябвало да минат при спускането си или при завръщането си.

Научаваме това от Целзий в “Ориген”, който казва, че символното изображение на това преминаване през звездите, използувано от Митраските Мистерии, е било една стълба, достигаща от земята до Небето, разделена на седем стъпала или етапа, за всеки от които е имало врата, а на върха е имало осма врата – тази на фиксираните звезди. Символът е бил същият, като на седемте етапа на Борсипа, Пирамидата от превърнати в стъкло тухли край Вавилон, съградена на седем етапа, всеки етап в различен цвят. При Митраските церемонии кандидатът е преминавал през седем етапа на посвещаване, минавайки през много ужасни изпитания – и високата стълба със седем кръга или стъпала е била символ на тях.

Вие виждате Ложата, нейните детайли и орнаменти, чрез нейните Светлини. Вече сте чували какво означават тези Светлини, големите и малките, и как се говори за тях от нашите Братя от Йоркския Ритуал.

Светата Библия, Винкелът и Пергелът не са само стилизирани като Големите Светлини на Масонството, но те също така са технически наричани и Инвентар на Ложата; и както видяхте, поддържа се становището, че няма Ложа без тях. Понякога това е било претекст да не се допускат евреи в нашите Ложи, защото те не възприемат Новия Завет като свещена книга. Библията е незаменима част от инвентара на една Християнска Ложа, само защото това е свещената книга на християнската религия. Еврейското Петокнижие в една еврейска Ложа и Коранът - в една мохамеданска, принадлежат към Олтара; и една от тях, заедно с Винкела и Пергела, правилно разбрани, са Големите Светлини, според които един Масон трябва да върви и да работи.

Кандидатът поляга клетвата си винаги върху свещената книга или книги на неговата религия, която той би счел за по-тържествена и обвързваща; и следователно затова вас са ви запитали каква е вашата религия. Ние нямаме друго отношение към вашето религиозно верую.

Винкелът е прав ъгъл, формиран от две прави линии. Той се приспособява само към равни повърхности и принадлежи само на геометрията, земемерството, защото тригонометрията се занимава само с равнини и със земята, която хората в древността са смятали за плоска. Пергелът описва кръгове и се занимава със сферичната тригонометрия, науката за сферите и небесата. Следователно първото е символ на това, което засяга земята и тялото; а второто – което засяга небесата и душата. Въпреки това Пергелът се използува в равнинната тригонометрия, както при издигане на перпендикуляри; следователно ви се напомня, че независимо че при тази Степен двата върха на Пергела са под Винкела и че сега вие се занимавате само с нравственото и политическото значение на символите, а не с философското и духовното им значение, въпреки това божественото непрекъснато се смесва с човешкото, духовното взаимодействува със земното; и че и в най-обикновените житейски задължения има нещо духовно. Нациите не са само политически тела, а и политически души; и тежко на онези народи, които в търсенето само на материалното, забравят, че имат и душа. Тогава се получава раса, застинала в догма, предполагаща отсъствието на душа и наличие само на спомен и инстинкт или е деморализирана от печалби. Такава природа никога не може да води цивилизацията. Коленопреклонението пред идола или долара атрофира мускула, който върви и волята, която движи. Йератическото или меркантилно абсорбиране смалява излъчването на един народ, снижава хоризонтите му чрез снижаване на нивото му и го лишава от разбиране на универсалната цел, едновременно човешка и божествена, която създава нациите-мисионери. Един свободен народ, който забравя, че има душа, за която трябва да се грижи, посвещава цялата си енергия на материалния си прогрес. Ако започне война, то е, за да унищожи търговските си интереси. Гражданите копират това, което прави Държавата по отношение на богатство, разкош и лукс, като великите блага на живота. Такава нация създава богатство бързо, но лошо я разпределя. От тук произлизат и двете крайности на чудовищно богатство и чудовищна мизерия; всичко - за удоволствието на няколко души, а всичките лишения – за останалите, тоест за народа; Привилегия, Изключение, Монопол, Феодално положение изскачат от самия Труд: една фалшива и опасна ситуация, която, превръщайки Труда в един ослепен и окован Циклоп в мината, ковачницата, работилницата, на тъкачния стан, в полето, над отровните изпарения, в заразни клетки, в непроветриви фабрики, гради обществена власт върху личната мизерия и засажда величието на Държавата върху страданието на личността. Това е едно лошо създадено величие, в което всички материални елементи са комбинирани и в което нито един морален елемент не е допускан. Ако един народ, като звезда, има правото на затъмнение, светлината би трябвало да са завърне. Затъмнението не трябва да дегенерира в нощ.

Трите по-малки или Върховните Светлини, както сте чували, са Слънцето, Луната и Майсторът на Ложата; чували сте също и какво казват нашите Братя от Йоркския Ритуал по отношение на тях и защо те ги наричат Светлините на Ложата. Но Слънцето и Луната не осветяват Ложата в друг смисъл, освен символично, а освен това светлините не са те, а онези неща, които символизират. На какво са символи те, в този ритуал не се казва на Масона. Нито пък Луната властвува над нощта с постоянство.

Слънцето е древният символ на даряването с живот и генерирането на властта на Божеството. За хората от древността светлината е била причината за живота; а Бог е бил източникът, от който е бликнала светлината; есенцията на Светлината, Невидимият Огън, създаден когато Пламъкът се проявява като светлина и великолепие. Слънцето има Своето проявление и видимо изображение; и Сабаетяните, боготворящи Светлината-Бог, изглежда са боготворели Слънцето, в което са виждали проявление на Божеството.

Луната е била символ на пасивната способност на природата на произвежда, женското начало, което мъжкото начало дарява с живот и енергия. Тя е била символът на Изида, Астарта, Артемис или Диана. “Господарят на Живота” е бил Върховното Божество, над двете и се е проявявал чрез двете; Зевс, Синът на Сатурн, е станал Цар на Боговете; Хорус, син на Озирис и Изида, е станал Господар на Живота; Дионисий или Бакхус, като Митрас, е станал автор на Светлината, Живота и Истината.

* * * * * *


 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 19, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org