header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Красивите изрази украсяват красивата мисъл и я запазват.“ Виктор Юго

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow ИНИЦИАЦИЯТА — ПЪРВА КРАЧКА В МАСОНСКОТО ПОСВЕЩЕНИЕ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ИНИЦИАЦИЯТА — ПЪРВА КРАЧКА В МАСОНСКОТО ПОСВЕЩЕНИЕ Печат Е-мейл
Автор Бр.: Михаил   
Масонското Посвещение може да се определи като “ритуално въвеждане в степен на Свободното Зидарство.” Това Посвещение, понякога наричано още Инициация, представлява, от една страна, първата стъпка в зидарското поприще, а от друга — непрекъснат процес на самоусъвършенстване и проникване в тайните на Свободното Зидарство. Строго погледнато, термините “Посвещение” и “Инициация” не се припокриват. Инициацията представлява само първата крачка, или началната точка на цялостния посветителен процес, и обикновено обозначава по-конкретно Ритуалът за въвеждане в посветителния цикъл. Посвещението от своя страна включва целия посветителен цикъл, насочен към духовна трансформация на кандидата, чието начало е само поставено с Инициацията. Самата дума “Инициация” идва от латинското “Initium” и означава “Начало”, тоест "започване на нещо ново." Това “ново начало” представлява преход от профанното към свещенното, от външното към вътрешното, от нисшето към висшето. То бележи прехода от една степен към следващата, по-висока, и от едно качество към друго - по-висше. Инициацията още означава придобиване на нов статус, съответстващ на нов етап в прераждане на душата в процеса на освобождаването й от оковите и мракът на невежеството. Без наличието на подобно вътрешно “пробуждане”, механичното натрупване на информация, тоест на масонски знания, символи и алегории, не би имало никакъв смисъл.

Освен това термина “Инициация” е свързан с латинската дума "Initiare", която на свой ред представлява транслация на гръцкия глагол "myein", означаващ "да затворя." В алегоричен смисъл това се отнася както към затварянето (завързването) очите на кандидата по време на ритуала, (или угасването на светилника, което символизира навлизането в Мрака преди приемането на Светлината), така и към затворените устни, тоест обета за спазване на Тайната, който полагат всички новопосветени в Свободното Зидарство. Транслацията "Initiare" произхожда от по-ранното понятие "Inire", означаващо "Влизане" или "Начало." Тоест ритуалът на Посвещението представлява влизане в Храма на Мистериите или едно ново начало.

В този смисъл Масонството може да се дефинира като традиционен посветителен ритуал, (или по-точно поредица от посветителни ритуали), чиято крайна цел е да просветли съзнанието на Ученика. Крайъгълния камък на свободно-зидарската посветителска традиция е разбирането, че посредством Посвещението "добрите хора стават още по-добри." Разбира се има и редица други посветителни общности, но Масонството е уникално с това, че съчетава и съхранява най-доброто от посветителните традиции на древния свят, на Изтока и Запада, в една стройна и хармонична система, достигнала до наши дни. Тази система води своите корени далеч назад в миналото, дава своите плодове в настоящето, и е устремена към бъдещето. Вековната традиция на Свободното Зидарство се е съхранила до днес, защото прониква дълбоко в мистериите на живота и природата, а масонския ритуал я прави достъпна както за отделния индивид, така и Братството на Свободните Зидари в цялост. Масонското Посвещение съдържа в себе си мистерията на съществуването, както е начертана в Плана на Великия Архитект на Вселената.

Термина "Мистерия", който ние често използваме в Ложите, произхожда от гръцкото "Mysterion" и е бил използван за пръв път във връзка с Елевсинските Мистерии на Древна Елада. Също от гръцки произход са мистериите, свързани с учението на Питагор и Евклид в областа на Геометрията и Математиката. Много е важно да бъде разбран фактът, че мистериите съществуват както в Изкуството, така и в Науката. В своя изначален смисъл мистерията на Свободното Зидарство е неразделна част от ритуала на посвещението и носи сакрален (свещен) характер. В този смисъл свободно-зидарското посвещение се явява свещенодействие в пълния смисъл на думата и продължение на най-ценното от предходните мистерийни традиции. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 12, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org